Stor risk för vite

Möjligheterna att Kalmar kommun ska kunna ordna gruppbostad åt tre psykiskt funktionhindrade på två månader är inte så stora. Den bedömningen gör omsorgsnämndens ordförande, socialdemokraten Åke Ring. Därmed är risken överhängande att kommunen måste betala ett vite på åtminstone 100.000 kronor i månaden. Eventuellt kan det bli vite i samtliga tre fall, sammanlagt 300.000 kronor i månaden tills det finns platser.