Digitala tjänster ska minska bilåkandet

1:35 min

Ett nytt forskningsprojekt vid Kungliga tekniska högskolan ska undersöka hur man minskar klimatutsläppen inom trafiken med hjälp av digitala tjänster. Projektet har tilldelats 40 miljoner och ska pågå i fyra år.

– Vi vill forska på hur man kan jobba på att minska behovet av transporter och också optimera den infrastruktur som finns, säger Anna Kramers vid KTH som är en av forskarna som ska leda projektet

I går presenterade Miljörådsberedningen målet att klimatutsläppen från biltrafiken ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Nyligen fick KTH och Statens väg- och transportforskningsinstitut 40 miljoner kronor av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning för att utveckla digitala tjänster som kan få oss att resa mer klimatsmart och mindre i bil.

I projektet ska man bland annat utveckla former för resfria möten som ska göra det lättare att jobba närmare hemmet.

Man ska också utveckla en digital plattform där olika färdmedel kopplas ihop för att resenärer lättare ska kunna kombinera till exempel kollektivtrafik, bilpooler och lånecyklar under en och samma resa.

– Mycket av tekniken finns redan. Svårigheten är att få användare att vilja utnyttja den här tekniken och också att få det att passa in rent lag- och styrmedelsmässigt, säger Anna Kramers.

Trafikverket kommer att ingå som partner i projektet. Håkan Johansson som är nationell samordnare för klimat- och energifrågor där säger att det kommer att krävas många och kostsamma åtgärder för att nå klimatmålen på transportområdet, men att fördelen med det här projektet är det handlar om att använda de resurser som redan finns mer effektivt.

– Det är ju en väldigt kostnadseffektiv åtgärd så jag tror att det kan bidra på väg mot de här målen, säger Håkan Johansson.