Sanering av förorenad mark i Kolbäck

Nu på måndag börjar saneringen av förorenad mark i Kolbäck. 13 700 ton förorenade massor kommer att forslas bort och ersättas med ny jord.

I det förorenade området har det tidigare bedrivits metallbearbetningsindustrier och deponiverksamhet.

Marken i området ska återställas till hur det var innan området förorenades. Saneringen kommer att pågå fram till i början av december.