Dalarna protesterar mot namnbyte

Förslaget att byta namn på en del av Dalagatan i Stockholm till Astrid Lindgrens gata väcker nu protester i Dalarna. Ett namnbyte skulle vara ett tecken på historielöshet anser representanter för Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund.
Förbundet hävdar att Dalagatan sammanfattar de månghundraåriga kontakterna melllan Dalarna och rikets huvudstad och det bandet klipps av om gatunamnet ändras. Protesterna framförs i ett brev till finansborgarrådet i Stockholm, Carl Cederschiöld.