Dalarnas Museum 40 år

I morgon fyller Dalarnas museum 40 år. Det uppmärksammas bland annat genom att en ny utställning som heter Dalarna i kubik invigs. Dessutom kommer entrén till muséet att vara gratis resten av året.
Dalarnas museum är i dag det tredje mest besökta länsmuseet i Sverige och besöksantalet har ökat stadigt sedan 1998. I samband med 40 års jubileumet offentliggör museiledningen planer på att bygga om muséet. Projektet beräknas kosta 26 miljoner kronor och är en del av muséets satsning på att bli Sveriges mest besökta länsmuseum. - Vi vill öppna upp muséet och få bättre kommunikation mellan våningsplanen. Vi vill öppna gallerier och bygga fler trappor, säger Jan Raihle, chef för Dalarnas museum. Förutom att binda samman de olika enheterna inom muséet vill ledningen se till att muséet får mer utställningsytor. Jan Raihle hoppas att finansieringen blir klar nästa år och att ombyggnationen ska vara klar om två till tre år.