EU-skador ersätts av staten

Företagare i centrala Göteborg, som drabbats ekonomiskt vid oroligheterna under EU-toppmötet i juni förra året, får ersättning från staten.
Regeringen beslutade på torsdagen att avsätta fem miljoner kronor i ersättning till drabbade företagare. Kraven på staten från Svensk Handel och Sveriges Hotell- och restaurangföretagare uppgår till cirka 12 miljoner kronor och gäller mellan 120 och 130 företag. Ersättningen från staten sker, som det heter ex gratia - av nåd. Staten är enlig lag inte ersättningsskyldig utan ersättningen motiveras med att det handlade om ett arrangemang som staten stod som värd för och som hade betydande samhällsintresse.