Mats Svanberg avgår

SKÅNE. Det extrainsatta Ragionfullmäktige beslutade att inte bevilja moderaten Mats Svanberg ansvarsfrihet.
Svanberg har kritiserats hårt för att vid flera tillfällen tagit ut reseersättningar från regionen för tåg- och bilresor samtidigt. Röstsiffrorna blev slutligen 78-63 för nekad ansvarsfrihet. Åtta ledamöter avstod från att rösta. I en särskild punkt behandlades också frågan om Svanberg skulle få avsäga sina uppdrag i regionen, eller om fullmäktige skulle ge honom sparken från posten som ordförande för sjukvårdsdistriktet. Det senare var ett förslag från centern, men de fick inget stort gensvar för det eftersom socialdemokraterna i förväg meddelade att de avstod från att rösta i frågan. Fullmäktige beviljade därmed Svanbergs egen begäran om entledigande.