Kommission: Sverige behöver nationellt center för romska frågor

1:59 min

Sverige bör få ett nationellt center för romska frågor. Det skriver Kommissionen mot antiziganism i sitt slutbetänkande som i dag lämnas över till regeringen. Dessutom bör statsministern framföra en officiell ursäkt för de historiska övergrepp som romerna utsatts för.

– Vi menar att det officiella Sverige ska be romerna om ursäkt för de kränkningar som skett under så många år och det bör göras seriöst, inte bara någon fras som statsministern nämner, säger kommissionens ordförande Thomas Hammarberg.

– Det ska förberedas i en officiell ceremoni och vi hoppas att samtliga politiska partier ska stå bakom. Romerna skulle behöva det här, för vad som har hänt har brutit ner tilliten till samhället från deras sida.

Och nu måste tilliten byggas upp, menar Thomas Hammarberg.

Alliansregeringen tillsatte 2014 "Kommissionen mot antiziganism" som nu lämnar sitt slutbetänkande om rasism riktad mot romer.

För att på allvar motverka antiziganismen anser man att ett antal åtgärder bör vidtas. Bland annat en officiell ursäkt från statsministern.

Man slår också fast att det krävs ett nationellt center för romska frågor.

Soraya Post, ledamot i kommissionen och själv rom, menar att ett center fyller en viktig funktion.

– Romerna får egen makt, och frågan hålls levande. Det blir en naturlig länk, en brygga mellan centret och andra myndigheter på jämlika villkor. Det garanterar ett skydd för att historien inte ska upprepa sig, säger Soraya Post.

Kommissionen vittnar i sitt slutbetänkande att diskrimineringen är utbredd och att arbetet mot hittills har varit otillräcklig.

På presskonferensen vädjade Soraya Post till ansvarig minister Alice Bah Kuhnke att bita sig fast i frågan och inte låta tiden gå utan att någon förändring sker.

– Jag förstår hennes oro för att det här arbetet nu läggs i en byrålåda och blir en massa vackra ord på papper. Den förändring som måste ske, den måste faktiskt ske nu. Och med nu menar jag inte i dag eller i morgon, utan vi måste först läsa de här förslagen och bearbeta dem, säger Alice Bah Kuhnke.

– Men vi har inte tid att låta rasismen och antiziganismen växa ytterligare, då skapar vi ett samhälle vi inte vill leva i, säger Alice Bah Kuhnke.