Åtalade i HQ Bank-härvan frias

16 min

Mats Qviberg och samtliga andra nyckelpersoner i HQ-kraschen går fria.

"Otroligt efterlängtat beslut", kommenterar finansmannen.

Tingsrätten meddelade sin dom på eftermiddagen efter den flera månader långa rättegången.

Målet har sin upprinnelse i när HQ Bank förlorade sitt banktillstånd och tvångslikviderades för nästan sex år sedan.

Mats Qviberg och de andra tilltalade har varit segervissa sedan förhandlingarna i tingsrätten avslutades i början av maj.

På Twitter skriver finansmannen att han varit något nervös inför beskedet, men att han ändå sovit gott.

"Inte helt oväntat men ändå ett otroligt efterlängtat beslut. Tack för allt stöd!", skriver han.

Hans Strandberg är en av advokaterna som fört Mats Qvibergs talan i tingsrätten. Han är nöjd med domslutet, men har inte hunnit läsa hela domen än.

– Jag känner stor lycka för allihop. Det är klart att det här var en lättnad, säger han.

Skulle åklagaren ha väckt åtal från första början?

– Jag tycker inte det. Är domen motiverad så att det inte gjorts någon felvärdering, då är det anmärkningsvärt att man går till åtal utan egna expertutlåtanden och bara hänvisar till Finansinspektionen.

Den centrala frågan i fallet har varit om värderingar i HQ Banks tradingverksamhet följt gällande regler.

Åklagaren anser att banken inte har gjort det – snarare har värderingarna varit för höga. Domstolen anser dock att HQ Bank höll sig till reglerna.

"I några fall har mindre avvikelser från regelverket visserligen förekommit, men dessa avvikelser har inte varit vilseledande på ett sådant sätt att det kan grunda ansvar för grovt svindleri. Det betyder att samtliga tilltalade har frikänts för svindleribrott".

Materialet domstolen har gått igenom har varit stort. Utredningen av de misstänkta brotten sträckte sig över en lång tid.

– Det är en relativt lång och omfattande förundersökning på omkring 8 000 sidor som har lagts fram, säger chefsrådmannen Karin Kussak.

Misstankarna om bokföringsbrott, som avsåg tre av företrädarna för HQ Bank, föll på att domstolen ansåg att det fanns tillräcklig dokumentation för att bokföringen skulle leva upp till bokföringslagen.

– Svindleriåtalet vilade på ett påstående om att HQ AB:s redovisningsmetod för tradingverksamheten stod i strid med EU-rättsliga normer. När tingsrätten bedömde svindleriet tittade den på redovisningsmetoden och har kommit fram till att den rent objektivt är förenlig med vad som gällde vid tidpunkten, säger hon.

Sista dagen för att överklaga domen är den 12 juli.

Mats Qviberg har sedan tidigare stämt svenska staten till följd av Ekobrottsmyndighetens hantering av brottsmisstankarna mot honom. Den stämningsansökan är nu vilandeförklarad i väntan på en slutgiltig dom om misstankarna.

Men Qviberg har även fört ännu en stämning mot staten efter dagens besked. Den här gången till följd av Finansinspektionens beslut att dra in HQ:s banktillstånd.