Ny organisation i Norrköping

Tio nämnder och åtta geografiska fullmäktigeberedningar. Så ser förslaget till ny kommunal organisation i Norrköping ut.
Tanken är att den nya organisationen ska träda i kraft när dom omdebatterade kommundelsnämnderna läggs ner i januari nästa år. Men förslaget har redan väckt invändningar, så frågan är om det blir något beslut nu i maj, som det är tänkt. Det var stor debatt i Norrköping innan dom nio Kommundelsnämnderna avskaffades av kommunfullmäktige i december för att spara pengar och för att få en organisation som var lättare för medborgarna att hitta i. Några centrala enheter avskaffades också. Nu finns alltså ett förslag till vad som ska komma i stället. Tio så kallade verksamhetsnämnder tar ansvar för allt från social omsorg till kollektivtrafik. En ny Barn- och ungdomsnämnd ansvarar till exempel för förskolor, grundskolor och fritidsgårdar, och en ny Vård- och omsorgsnämnd för äldre och handikappverksamhet. Dom fyra kommunalråden tar ett övergripande ansvar, ungefär som nu, för finansfrågor resp utbildning, social omsorg och stadsbyggnad. Dom förtroendevalda blir färre, 276 i stället för 402. Men dessutom tillkommer politikerna i dom åtta nya geografiska beredningarna, som ska ge det lokala inflytande som man var rädd skulle försvinna med kommundelsnämnderna. Men det finns redan invändningar mot förslaget, socialdemokraterna vill att kultur resp och fritidsfrågor ska skötas av två olika nämnder och handikappfrågor av en egen nämnd. En separat handikappnämnd kan också bl a moderaterna tänka sig. Och värdet av åtta geografiska beredningar finns det delade meningar om.