Olaglig odling i Berg

Cannabisplantor i en källare i Bergs kommun har blivit ett polisärende.
Det var när hyresgästerna flyttat ut som ägaren till den aktuella gården såg över byggnader och utrymmmen och hittade två cannabisplantor i en jordkällare.