Migrationsverket inför genväg runt bilens alkolås

1:09 min

Efter problemen med hot på landets flyktinganläggningar så kommer Migrationsverkets nya bilar nu förses med en akut nödknapp för sina alkolås för att snabbt komma iväg, utan att behöva blåsa.

– Du ska kunna starta bilen utan fördröjning om du har goda skäl till det, säger Kent Helgesson, skyddsombud på Migrationsverket i Alvesta.

För att den nya nödfunktionen inte ska missbrukas kommer tidpunkten när den användes att loggas, sedan kommer händelsen att utredas.

Nu har det beslutats att alla fordon som köps in till Migrationsverket, både bussar och personbilar, ska vara utrustade med den nya nödbrytaren på alkolåsen.

Enligt Transportsstyrelsen sjönk antalet bilar med alkolås på svenska myndigheter från 38 till 32 procent från 2014 till 2015.