Forskare varnar för bullriga bostäder

1:40 min

För att häva den stora bostadsbristen vill både regeringen och alliansen nu förenkla reglerna för var man får bygga bostäder, det handlar till exempel om hur bullrigt det får vara där man bygger.

Det möter skarp kritik bland hörselforskare. Många vetenskapliga studier visar att den som bor i buller löper ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.

Professor Göran Pershagen vid Institutet för miljömedicin har arbetat med bullerfrågor i 40 år och han är oroad.

--Ja, jag tycker det låter oroväckande att lätta på bullerreglerna för under senare år har vi fått allt starkare vetenskapligt underlag för allvarliga negativa hälsoeffekter av samhällsbuller, bland annat vägtrafikbuller. Och det gäller exempelvis hjärt-kärlsjukdomar. Det finns visst stöd också för påverkan när det gäller stressrelaterade sjukdomar som diabetes och övervikt. Men det säkraste underlaget är för till exempel hjärtinfarkt och högt blodtryck.

Enligt Göran Pershagen betyder mer tillåtande bullerregler att man riskerar att bygga fast sig i system som på lång sikt dels gör människor sjuka, dels ökar samhällskostnaderna för sjukvården.

Och buller i bostadsmiljö är inget litet problem, 65 miljoner européer lever i områden där man utsätts för högre bullernivåer än riktvärdet på 65 decibel. I Sverige är det mellan två och tre miljoner som lever med skadligt buller.

Bostadsminister Peter Eriksson vill egentligen inte förändra dagens riktvärden så att det byggs fler bullerstörda bostäder.

--Jag tycker generellt sätt inte att man ska göra det, men det finns frågor som man kan förändra när det gäller bullernormerna för det är också en viktig fråga att se till att det finns bostäder. Om vi både kan bygga på ett bättre sätt och acceptera att man kan bygga i attraktiva områden där det är mer buller ute, men se till att det är bra bullervärden inomhus, så behöver det inte vara ett jättestort problem, speciellt för små lägenheter.

Så det är en konflikt, menar bostadsministern.

--Ja om man inte har bostäder så är ju det också ett hälsoproblem, om människor får ligga ute eller i tält eller så.