Smurfit köps upp?

De anställda på Munksjö i Jönköping kan komma att få nya ägare igen.
Irländska Jefferson Smurfit, som tidigare i år köpte upp Munksjö, har nämligen kontaktats av en tredje part som kan komma att lägga ett bud på Smurfit. Det bekräftade företaget idag efter flera dagars spekulationer, som lett till att bolagets aktie stigit kraftigt. Enligt Smurfit är diskussionerna i ett preliminärt skede. Samtidigt medgav bolaget att samtalen kan leda till ett bud på delar av eller hela Smurfit.