100 000 kronor till furstendömet Lorenzburg

5:38 min

Furstendömet Lorenzburg är ett kulturprojekt av Frej Tiljander, eller prins Freï. Nu har Region Värmland pytsat in pengar i projektet.

– Den här platsen ska bli den häftigaste platsen i världen, säger Frej Tiljander eller Prins Beau Freï Jean-Seraphine Baltazar von Fräähsen zu Lorenzburg. 

Pengarna, 100 000 kronor, kommer att gå till olika kulturevent där man kan delta. Bland annat handlar det om en konstnärlig pilgrimsvandling, olika workshops och förhoppningsvis ett boklådeprojekt där man kan ge en bok och ta en bok, gärna på oväntade platser.

I slutändan hoppas Frej på att det växer fram en nationalsång och kanske en folkdräkt för furstendömet.

– För mig är det superkonkret på samma sätt som Sverige är konkret. Hur förklarar man vad det är? Det är en gemenskap, det är en kulturell insats men det är också ett konstverk, säger Frej Tiljander. 

Konstnären har utropat bostadsområdet Lorensberg i Karlstad till ett självständigt furstendöme, med sig själv som prins.

Förutom furstendömet fick ett dansprojekt och en fotograf pengar när Region Värmland delade ut arbetsstipendium på totalt 250 000 kronor. Evelina Boström och Ditte Green-Petersen får vardera 40 000 kronor till dansprojektet Kontakt och fotografen JH Engström får 70 000 för projektet Post industri.