Hultsfred kan få slutförvar

Hultsfred bör inte uteslutas som slutförvarsort för det utbrända kärnbränslet. Det menar SKI, Statens Kärnkraftsinspektion, som har granskat SKB:s planer på ett svenskt slutförvar.
SKI har inga invändningar mot att gå vidare med underökningar av Oskarshamn, Tierp och Östhammar, men dom vill alltså hålla dörren öppen också för Hultsfred tills frågor kring in- och utströmning och djup till salt grundvatten utretts ytterligare. SKI har vid sammanställningen av sin bedömning tagit hjälp av ett 60-tal remissinstanser.