Stor ökning av gonorré och syfilis

Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis fortsätter att öka kraftigt, enligt Folkhälsomyndighetens sammanställning. I fjol ökade gonorréfallen med 26 procent och syfilisfallen med 35 procent jämfört med 2014.

– Vi har sett en ökning de senaste fyra-fem åren, bland annat i gruppen män som har sex med män, säger epidemiologen Inga Velicko.

I fjol anmäldes 1 677 fall av gonorré och 330 syfilisfall. Delvis ligger ökad provtagning bakom ökningen, men det är inte hela förklaringen, enligt Velicko.

– Det finns flera faktorer som spelar in, men generellt sett kan man säga att kondomanvändningen helt enkelt inte är tillräcklig, säger hon.

Samtidigt syns ingen minskning heller för klamydia, som är den vanligaste könssjukdomen. Enligt myndighetens statistik anmäldes i fjol 37 819 fall av klamydia, en ökning med 4 procent jämfört med 2014.

TT