Ökad efterfrågan - få nya jobb

Företagen i Dalarna tror på högre efterfrågan på varor och tjänster det närmaste året. Men de tänker inte anställa mer personal i någon större utsträckning. Det framgår av länsarbetsnämndens vårprognos.
Först 2003 blir det fart på rekryteringarna. Då väntas arbetsmarknaden i Dalarna behöva 4 000 fler personer. Den prognos som gjordes i fjol vid den här tidpunkten var alltför optimistisk i sina bedömningar. Då förutspåddes att sysselsättningen skulle öka med 2 000 personer och att arbetslösheten skulle minska med 12 procent. I dag när facit finns visar det sig att det inte alls blev så. Sysselsättningen ökade enbart med 300 personer och arbetslösheten gick ned med bara 4 procent.