Dubbla reseersättningar inte OK

Den moderata politikern Mats Svanberg beviljades inte ansvarsfrihet, vid det extra sammansträde som regionfullmäktige i Skåne höll på torsdagen.
Svanberg har kritiserats för att vid flera tillfällen tagit ut reseersättningar för tåg- och bilresor samtidigt. Vid voteringen i fullmäktige röstade 78 mot ansvarsfrihet och 63 för, 8 avstod. Också majoriteten i distriktsnämnden för mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt, där bland annat Lund ingår, nekades ansvarsfrihet. Däremot beviljades HELA regionstyrelsen ansvarsfrihet, trots stort ekonomiskt underskott och anmärkningar från revisorerna.