Fotgängare ej säkrare med ny lag

Den två år gamla lagen om att bilister ska väja vid övergångställen har inte inneburit någon skillnad vad gäller hur många fotgängare som omkommer i trafiken. Det visar en studie som Vägverket gjort.
Men Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall anser ändå att lagen satt fokus på gångtrafikanternas säkerhet, och att man nu måste jobba vidare för att framför allt sänka hastigheterna och göra övergångställena säkrare. Fortfarande dör omkring 80 fotgängare varje år - de flesta vid övergångställen.