Vård i egen regi i Malå

Sjukstugan i Malå kan läggas ut på entreprenad. Det är personalen som själva vill driva vården.
För att behålla personalen och utveckla verksamheten vill vårdpersonalen på Malå sjukstuga ta över driften av sjukstugan. I en skrivelse till landstinget föreslår personalen att sjukstugan redan nästa år ska få drivas i Intrapenadform. Det betyder att personalen driver vården själva - men inom landstinget. Ett år senare, 2004 har personalen som mål att sjukstugan i Malå ska ska drivas som entrepenad, men då krävs det en upphandling.