Fler plan flyger utan transponder

2:30 min

Det blir vanligare att plan flyger över södra Östersjön utan att ge sig tillkänna med transpondrar som anger planens höjd, hastighet och position.

– Sedan man började rusta upp i Ryssland har vi sett att det är en hel del trafik som rör sig i den här riktningen som rör sig utan transponder.

Luftfartsverkets generaldirektör Olle Sundin visar var flygtrafiken utan transponder framförallt rör sig – ut från Finland och Estland - intill Gotland och ner över södra Östersjön.

För tre år sedan fick Luftfartsverket in någon enstaka rapport om att plan flugit utan transponder, den sändare som skickar ut exakt information om var planet befinner sig.

Förra året upptäcktes 29 plan utan transponder. Enligt Olle Sundin på Luftfartsverket har i år 8-9 fall upptäckts.

– Tämligen ofta har det varit ryska plan, det finns även Natoplan, men de utan transpondrar har primärt varit ryska plan som har utfört signalspaning, säger Olle Sundin.  

I internationellt luftrum är det inte otillåtet att flyga utan att ge sig tillkänna med transponder.

Men det finns etiska regler som säger att de militära planen måste väja för den civila flygtrafiken.

– Däremot anser väl de flesta att de uppträdanden som var under 2015 vida överskred det som man historiskt uppfattat som god etik i sättet att agera i luftrummet över internationellt vatten.

Förra året flög flera militära plan så nära civila att det fanns risk för kollision

Men även om det nu alltså är fler plan som flyger över Östersjön utan att synas på de det radarsystem som den civila flygtrafiken använder har de händelser som riskerar bli allvarliga blivit färre.

Hittills i år har inget militärt plan rapporterats flyga närmare ett civilt än vad som är tillåtet för civil flygtrafik. 2014 gjorde minst fyra plan det, visar statistik från Transportstyrelsen.

Det har sannolikt flera orsaker, säger Olle Sundin.

– Att antalet incidenter har blivit färre, åtminstone den här allvarligare karaktären kan vara en mångfacetterad historia. Stärkt samverkan med försvaret har givit ett bättre infoläge.

– Det har förekommit många uttalanden politiskt, man har också samrått inom ett organ i Europa så det kan ju tänkas att någon har tagit intryck också, säger Luftfartsverkets generaldirektör Olle Sundin. 

Den här texten har rättats. Tidigare har vi skrivit att antalet upptäckta plan som har stängt av transpondern hittills i år varit lika många som under 2015, det vill säga 29 stycken. Luftfartsverket vill nu korrigera sin uppgift. Hittills i år har 8 till 9 sådana plan upptäckts, uppger LFV:s generaldirektör Olle Sundin. Jämfört med 2014 är det en ökning då bara 5 sådana plan upptäcktes.