Räddningstjänsten varnar för utskick om sotning

1:34 min

Ett sotningsföretag i Torsås skickar just nu ut lappar om rensning av imkanaler, trots att det inte varit obligatoriskt på över tio år. Nu varnar räddningstjänsten för utskicken. 

Imkanaler är en sorts ventilationskanal och trots att man inte har varit tvungen att rensa sådana på över tio år framgår det ingenstans i utskicket att detta är en frivillig tjänst som företaget erbjuder – och räddningstjänsten är mycket kritiska till detta.

Hans Erlandsson är räddningschef vid Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.

– Det här blir en falsk marknadsföring. Man vilseleder fastighetsägarna i Torsås kommun. Om det står att sotning kommer att utföras kan ju fastighetsägaren förknippa det med den obligatoriska sotningen, säger han.

I våras förlorade sotningsföretaget Sotning och brandskydd AB i Torsås upphandlingen om ansvaret för kommunens soting. Företaget kämpar nu för att få kunderna att stanna kvar hos dem.

Samtidigt skickar sotningsföretaget ut lappar om rensning av imkanaler. På lapparna står det att "sotning kommer att utföras" och när det kommer ske, man hänvisar till lagstiftningen, trots att rensning av imkanaler slutade vara obligatoriskt 2004.

Utskicken bär också skorstensfejarmästarnas emblem trots att företaget inte längre är med i förbundet.

Jonathan Johansson driver Sotning och brandskydd AB i Torsås och han håller med om att formuleringen på utskicken inte är jättebra:

– Det är klart att så bör det inte stå på en sådan lapp det håller jag med om, säger han.

Kommer du sluta med det här nu?

– Jag har redan slutat med det för vi är färdiga med det nu, men nästa treårsperiod får vi skicka ut ett annat utskick som det står lite annorlunda på, säger han.