Färre ambulanser kommer fram i tid

1:43 min

Ambulanserna i Göteborg kommer fram allt senare. Göteborg har länge legat högt upp i statistiken i Västra Götaland, men sen årsskiftet är det färre och färre ambulanser som kommer i tid.

Den ökade pressen är på ambulanserna är något som ambulanssjuksköterskan Nicklas Martinsson märker av.

– Det har var ett stort problem under många år, man ser inte att det blir någon ljusning i det. Bland annat så blir det mindre återhämtning mellan uppdragen och beredskapstiden som vi har försvinner mer och mer.

När du ringer SOS-alarm med ett allvarligt livshotande tillstånd ska ambulansen vara på plats inom 20 minuter. Det är i alla fall det politiska målet i Västra Götaland att 9 av 10 ambulanser ska vara på plats inom den tiden.

Uttryckningarna med SU-ambulans har många år i legat i linje med det politiska målet, men de senaste åren har det varit en nedåtgående trend och sen årsskiftet så var det bara drygt 85 procent av ambulanserna som var på plats inom 20 minuter. Anne Karin Juwel Egeland är verksamhetschef på SU ambulans.

– Det handlar om att vi ser en ökning av antalet uppdrag, sen handlar det om hur SOS-alarm prioriterar.

Sen 2010 har antalet uppdrag till SU ambulans ökat med dryg 15 000. Och fler och fler samtal bedöms som akuta eller livshotande tillstånd. Men enligt Camilla Nylén som är nationell vårdchef på SOS Alarm, så har inget förändrats i hur man prioriterar i samtalen som kommer till SOS.

– Det går inte att peka på en enskild faktor, utan det är en rad olika delar som orsakar ökningen. Vi behöver göra det här arbetet tillsammans med Landstingen för att matcha behovet med rätt resurser. Vi måste ha en viss överprioritering, efter som att vi inte har den möjligheten som ambulansen har att kunna känna, se och ta värden på patienten.

Har du varit med om en väldigt försenad ambulans i ett akut tillstånd? Hör av dig till oss på: P4goteborg@sverigesradio.se