Färre söker högskolan

Färre personer än förra året har sökt till studier vid Högskolan i Halmstad i höst.
Det visar statistik från Verket för högskoleservice. Drygt 10 000 personer vill studera vid högskolan i höst, jämfört med 12 300 personer höstterminen 2001. I mitten av juli får de sökande, via det nationella antagningsbeskedet, ett första besked om dom kommit in på den utbildning dom sökt.