Brexit kan få konsekvenser för det engelska språket

1:46 min

Det engelska språket kan komma att tappa betydelse i och med Brexit. Det menar Per-Åke Lindblom, ordförande i Språkförsvaret.

Per-Åke Lindblom, ordförande i Språkförsvaret menar att Brexit inte bara får politiska och ekonomiska konsekvenser, utan även språkliga.

– Vi står inför en intressant utveckling, säger han.

Om Storbritannien lämnar EU kan det få konsekvenser för det engelska språkets ställning. Det kan försvagas.

Vad tror du konsekvenserna för det engelska språkets dominans kan komma att bli i EU i och med Brexit?

– Jag tror att det i första hand kan leda till att franskans och tyskans ställning stärks. Framför allt tror jag att det kommer att skrivas fler ursprungsdokument på franska och tyska.

Bara Irland och Malta kan bli kvar med engelska som förstaspråk om Storbritannien lämnar EU och det tror Per-Åke Lindblom inte kommer att räcka för att bevara engelskans ställning.

– Nej, det kommer att försvagas.

Vid ett besök i Tyskland nyligen, fick Sveriges Radios reporter vid två olika tillfällen höra "In Deutschland spricht man nur Deutsch", alltså: i Tyskland talar man enbart tyska. Det finns ofta en stark ovilja att tala engelska där.

– Det språk som förlorat mest i EU är tyskan, säger Lindblom.

Kan tyskarna vilja ta revansch nu?

– Ja, jag tror att de kommer att göra det faktiskt!

Lindblom anser att man i Sverige måste tänka om så snart som möjligt och lära sig fler främmande språk, inte bara engelska.

Det finns undersökningar från t.ex. Svenskt Näringsliv som visar att bristande språkkompetens leder till minskade exportbeställningar, på grund av att man i många fall måste föra förhandlingar på målspråket.

Per-Åke Lindblom tror dock inte att engelskan kommer att avvecklas i EU med omedelbar verkan.

– EU kommer förstås under en övergångsperiod att behöva kompetens på engelska. Så det kommer att ta tid.

Hur fort kan det gå?

– Kanske mellan fem och tio år.