Så påverkas svensk exportmarknad av Brexit

2:11 min

Trots att Storbritannien är en av Sveriges viktigaste exportmarknader behöver inte konsekvenserna för den svenska handeln bli så stora efter britternas beslut att lämna EU.

Analysen om att konsekvenserna inte blir så stora, Business Sweden för, där Lena Sellgren är chefsekonom. Hon menar på att den direkta ekonomiska effekten blir begränsad.

– Nu när vi ser att Storbritannien lämnar EU-medlemskapet kommer det ju att ha en negativ effekt. Den direkta ekonomiska effekten bedömer vi är ganska begränsad. Det beror på att svenska företag är konkurrenskraftiga, de finns sedan lång tid tillbaka på den brittiska marknaden. Det kommer finnas goda möjligheter för svenska företag att exportera framöver också, säger Lena Sellgren.

Över 7 procent av den svenska exporten går till Storbritannien och farhågorna har varit många om vad en Brexit skulle kunna få för effekter för Sverige.

Avgörande blir vilka slags handelsavtal det blir mellan Storbritannien och EU. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Enligt beräkningarna som de varit med om att ta fram, skulle ett rent frihandelsavtal leda till att Storbritanniens BNP minskar med 0,1 procent medan enbart ett medlemskap i världshandelsorganisationen WTO skulle minska BNP med 6 procent.

Lena Sellgren tror att britterna kommer att klara sig bra i de förhandlingarna.

– Jag tror att Storbritannien har goda möjligheter att förhandla sig fram till ett gynnsamt handelsavtal och därför ser jag inte att de negativa konsekvenserna behöver bli så stora, säger Lena Sellgren.

Hur lång tid tror du att det kommer att ta innan Storbritannien har lämnat EU och man har handelsavtal på plats?

– Jag tror att det kommer att ta väldigt många år, säkert mellan fem till tio år.

Men hur det går, beror också på vilken bransch man talar om, tjänstehandeln är redan i dag omgärdad av betydligt fler regleringar än varuhandeln och det kan påverka utfallet, enligt Lena Sellgren. Även om Lena Sellgren betonar att hon anser att Brexit riskerar att få väldigt allvarliga konsekvenser på andra områden, inte minst när det gäller säkerhetsläget i världen, hoppas hon på att en effekt av det brittiska valresultatet blir att reformerna mot mer frihandel kommer att öka.

– Där menar jag att man måste komma framåt. Det har snarare stått still än att gå framåt.