Nytt avfallsprojekt i Borås

Idag presenteras ett projekt i Borås kring avfall och sopor. Det är Utvecklingscentrum för energi- och materialåtervinning från avfall" (Cem) ska ta reda på hur vi bäst ska ta tillvara energin och även återvinna material ur alla typer av avfall. De som tillsammans bildar Cem är Högskolan i Borås, Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP), gatukontoret i kommunen samt Borås Energi.