Utter

Fortfarande höga halter miljögifter i uttrar

1:41 min

Halterna av det miljöfarliga ämnet PFOS ser inte ut att ha minskat i de svenska uttrarna, trots att det är ett ämne som håller på att fasas ut i Sverige. Det visar nya analyser av PFOS och andra så kallade högflourerade ämnen.

Ansvarig för den nya studien är Anna Roos på enheten för miljögiftsforskning vid Naturhistoriska riksmuseet. Hon har bland annat analyserat halterna av PFOS i över 300 uttrar, som ligger packade i plastpåsar i frysarna på museet. Varav 8 uttrar kommer från Jämtlands län.

En av de jämtländska uttrarna, som hittades vid Gimån i Bräcke kommun, hade riktigt höga värden av det miljöfarliga ämnet. Och vid badplatsen Minnesgärde i Östersund påträffades en annan utter med medelhöga värden. Resten av uttrarna hade relativt låga värden.

– Här ligger en hel utter som antagligen är trafikdödad. Man ser att det är ganska blodigt här vid huvudet, säger Anna Roos och plockar upp en hel utter ur frysen.

År 2013 publicerades en studie där Anna Roos och hennes kollegor hade analyserat högflourerade ämnen i kropparna på över hundra uttrar, varav de flesta är trafikdödade, framför allt från södra och mellersta Sverige.

Men nu har de gjort fler analyser för att se hur det ser ut över hela landet. Och till Anna Roos förvåning hade halterna av PFOS inte minskat i uttrarna, trots att ämnet har slutat användas i till exempel brandskum.

– Jag hade nästan förväntat mig, eller hoppats i alla fall, att se en minskande trend nu i och med att en del av produktionen faktiskt fasats ut, säger Anna Roos.

PFOS har förbjudits i flera steg. Därför borde ämnet ha minskat, menar Anna Roos. 

– Jag kan tänka mig att det delvis beror på att det är extremt hållbara ämnen. De bryts inte ner i miljön.

I djurförsök har högflourerade ämnen visat sig vara både hormonstörande och cancerframkallande. Förutom PFOS har också flera andra av den här sortens kemikalier ingått i de nya analyserna.

Anna Roos vet inte om kemikalierna har några effekter på uttrarna idag, men flera av dem fortsätter att öka. Ett exempel är ett ämne som används vid tillverkning av teflon.

– Vi ser att PFOA ökar med ungefär tio procent årligen, och det är ganska kraftiga ökningstakter, säger hon.

Resultaten presenteras i en rapport som blir klar i dagarna.