Vetlanda

Sopbilar ska kartlägga mobiltäckning

Telefoner från fyra olika operatörer kommer att placeras i sopbilar som kör runt i hela Vetlanda kommun.

Med hjälp av sopbilar ska mobiltäckningen i Vetlanda kommun kartläggas i sommar. Målet med mätningen är att i förlängningen få en bättre täckning i kommunen.

Mätningen genomförs i två omgångar, i juni och augusti. Telefonerna samlar in uppgifter både vad gäller täckning och nät.

– Efter mätningarna behöver vi inte gissa längre, då vet vi hur täckningen i kommunen ser ut. Vi vet var vi har våra vita fläckar och kunderna kan använda det som påtryckning gentemot operatörerna, säger Bengt Wellermark, som är utvecklingsstrateg på kommunledningsförvaltningen i Vetlanda, på kommunens hemsida.

Resultatet av mätningen presenteras i september.