Hjälpprojekt på Västbanken rivs och konfiskeras av Israel

I år har minst 548 palestinska byggnader rivits eller konfiskerats av israeliska myndigheter på Västbanken. Det är fler än under hela förra året. I en tredjedel av fallen är det projekt som finansierats av FN och EU.

Det skramlar om plåten när Jameel Hamadeen lyfter på vad som en gång var en del av en vägg i en förskola. Jamel Hamadeen, som är talesperson här i beduinbyn Sateh al-Bahr, var här när israeliska myndigheter en förmiddag kom till samhället och konfiskerade förskolan.

– De tolv barn som gick här var från tre till sex år gamla. De äldre fick utbildning och de yngre hade någonstans att leka, säger han med en svartvit palestinasjal virad runt huvudet där han står framför bråtet som blev kvar efter händelsen.

Förskolan byggdes i början på maj och konfiskerades en månad senare. Samtidigt tog de israeliska myndigheterna bort sex andra baracker där människor bodde.

Byggnaderna i Sateh al-Bahr har finansierats genom en FN-fond där Sverige är en av åtta givare.

Sammanlagt har 548 palestinska byggnader rivits på Västbanken i år, enligt FN. En tredjedel av det som tagits bort var humanitärt stöd som finansierat av EU eller FN.

Under de fyra första månaderna revs eller konfiskerades mer än under hela 2015. 

Det handlar exempelvis om fyrkantiga baracker som människor bor i, andra gånger har det varit lekplatser eller dricksvattenprojekt.

Enligt israeliska myndigheter saknas det bygglov för projekten. l ett mejl till Ekot skriver en talesperson för den israeliska myndigheten COGAT att "alla byggen på området måste ha tillstånd från rätt myndighet, myndigheterna har laglig rätt att agera mot illegala byggnationer".

Chefen för FN:s kontor för humanitärt arbete (UNOCHA) i Jerusalem, David Carden, är av en annan åsikt.

– Rivningarna är olagliga enligt internationell rätt, säger han, och förklarar att det är näst intill omöjligt att få bygglov på Västbanken.

I genomsnitt godkänns en och en halv procent av ansökningarna.

David Carden tillägger att det även finns exempel där FN försökt bygga upp projekt på nytt, bara för att snart få reda på att COGAT rivit dem ännu en gång.

Barnen i Sateh al-Bahr leker numera utomhus eller är hos sina föräldrar berättar Jamel Hamadeen uppgivet.

– Det här har påverkat oss vuxna, men framförallt har det påverkat barnen. Det borde vara en grundläggande mänsklig rättighet att de ska ha någonstans att leka och utbilda sig.

I en tidigare text stod att 548 utvecklings- och hjälpprojekt hade rivits av israeliska myndigheter i år. Det var fel. Vid datumet för den här publiceringen hade 548 palestinska byggnader rivits eller konfiskerats på Västbanken i år, cirka en tredjedel av dem var FN- och EU-finansierade hjälpprojekt.