Klart för bostäder på Snäck

Nu kan bygget av ett 50-tal permanentbostäder vid Snäck komma igång. Regeringen har avslagit överklagandet av ändring av detaljplan för Snäckgärdsbaden. Håkan Olsson vid byggföretaget Wisab tror att bygget kan komma igång redan till hösten.
Eftersom det är stor efterfrågan på bostäder på attraktiva platser har kommunen varit mycket angelägen om att få ett beslut i frågan. I och med att regeringen nu avslagit överklagandet, är det fritt fram att gå vidare med byggplanerna. Det handlar om både små och stora lägenheter. Men än är det inte klart om det blir hyresrätter eller bostadsrätter.