Söderköping

Nu sjösätts musslorna som ska rena Östersjön

Projektet med musselodling som ska minska övergödningen i Östersjön har dragit i gång.

Blåmusslorna lever av att filtrera växtplankton från vattnet och binder därigenom kväve och fosfor. När de skördas efter 1,5 till två år återbördas dessa näringsämnen till land, vilket leder till att övergödningen minskar.

Syftet med projektet, som leds av Region Östergötland, är också att skapa arbetstillfällen och nya företag i kustlandskapet.