Svenskt näringsliv följer Brexitutvecklingen noga

Osäkerhet och oro, men fortsatta affärer. Det präglar det svenska näringslivet efter valresultatet som för Storbritannien ut ur EU.

Ett särskilt problem är om arbetskraft inte kan röra sig över gränsen till Storbritannien. Så här säger Peter Wallin, finanschef på byggbolaget Skanska.

– Byggmarknaden är beroende av att man kan ta in arbetskraft - och det kan ju naturligtvis finnas flaskhalsar där som gör att det kan bli väldigt dyrt och svårt att få tag på rätt arbetskraft. Det får vi ju utvärdera från fall till fall, säger Peter Wallin.

Netlight är ett It-konsultbolag med kontor i åtta europeiska städer, bland dem London. Och även här är fria rörligheten för arbetskraft viktig. Finanschef på Netlight är Joakim Brunzell.

– Om man tittar på rörlighet o.s.v så kanske det finns ett minskat intresse att flytta personer till England. Ser man till den finansiella investeringen så är det ju klart att en svagare pundkurs innebär ett minskat intresse att vara i England. Men det är så tidigt. Det är så snabba reaktioner nu så vi får se vad det innebär.

Och osäkerheten är förstås stor om vad som kan ske, och när det i så fall sker. Skanskas Peter Wallin igen.

– Just nu är det svårt att säga vilken vidd det här får. Men naturligtvis - själva frågeställningen och de riskfaktorer som finns, de kan ju ha ökat tillfälligtvis och det följer vi noga.

HM kommenterar via mail att det är "affärer som vanligt, men att man följer utvecklingen noga. Och liknande ord kommer från alla de fyra företag som Ekot kontaktat. Så här säger exempelvis Jessica Alm, kommunikationschef på Sandvik.

– Vi följer utvecklingen noga. Men det är för tidigt att säga om det här har någon negativ inverkan just nu.

Och likväl som politiker och journalister har svårt att se vad framtiden bär i sitt sköte så har industriledare svårt att bedöma vad som ska ske.

– Det här kommer naturligtvis att ge väldigt många långa konsekvenser, så det är svårt att dra slutsatser av allt som kommer att hända. Men vi har fortfarande hus att bygga, vägar att bygga, skolor att bygga, så för oss är det väldigt mycket business as usual, säger Peter Wallin, finanschef på byggbolaget Skanska.