Kommunen diskuterar vårdplatser

Ledningen för Akademiska sjukhuset i Uppsala ska nu se över hur många sängplatser som tas upp av äldre som egentligen borde ha en rehabiliteringsplats i Uppsala kommun. Frågan ska också diskuteras med kommunen.
Som Upplandsnytt kunde berätta imorse tvingas sjukhuset idag skjuta upp många operationer eftersom det råder brist på rehabiliteringsplatser i kommunen. En av dom avdelningar där problemet märks är ortodepen där man operarar knän och höfter. På avdelning 70E finns 23 sängplatser, där ibland närmare hälften av platserna kan vara upptagna av äldre som är medicinskt färdigbehandlade, men som ligger kvar på sjukhuset eftersom det inte erbjuds någon rehabiliterinsplats. Effekten blir att dom hundratals personer som står i operationskö får vänta ännu längre. Karin Larsson är vårdenhetschef på avdelningen är frustrerad och berättar att dom äldre ringer dagligen från kön och är förtvivlade för att dom inte kan få bli opererade och för att det inte finns tillräckigt med rehabiliteringsplatser. Men nu ska alltså chefsläkaren på Akademiska se över situationen. Man ska också sätta sig ner och diskutera igenom problemet med Uppsala kommun. Vilken åtgärder som kan bli aktuella kan man idag inte svara på.