Fler brottsdömda med okänd ålder

2:28 min

Det har blivit allt vanligare med brottmål där gärningsmannens ålder är okänd, enligt Åklagarmyndigheten.

Ökningen har skett i samma takt som att rekordmånga människor utan id-handlingar kom till Sverige förra året.

– Det blir mer och mer vanligt. Det kommer väldigt många människor från länder där man kanske inte har en tillförlitlig folkbokföring, säger My Hedström, byråchef på Åklagarmyndighetens rättsavdelning.

En stor majoritet av asylsökande, och särskilt gruppen unga ensamkommande, har inga tillförlitliga id-handlingar när de kommer till Sverige, samtidigt som väldigt få medicinska åldersbedömningar har gjorts de senaste åren.

Enligt My Hedström har det stora antalet människor med okänd identitet lett till att det har blivit vanligare med brottsfall där gärningsmannens ålder är okänd och denne vill bli sedd som barn. Någon sammanställning av antal fall finns inte men på Åklagarmyndigheten har ökningen märkts tydligt, enligt kammaråklagare Helena Wigilius som arbetat med frågan på Utvecklingscentrum i Stockholm.

Allt fler åklagare hör av sig med frågor om åldersgränser på brottsmisstänkta och särskilt oklarheter kring om den misstänkte är 15 år och straffmyndig är något som kommit upp sedan förra året. Ekot har pratat med Polisen som också märkt av ökningen, något som försvårar polisens arbete eftersom åldern styr hur de får agera mot misstänkta.

– Vi har sett att det pågår rättegångar där det är frågan om väldigt allvarliga våldsbrott - mord och grov våldtäkt - där gärningsmännen eller gärningsmannens ålder har varit en viktig fråga, säger My Hedström på Åklagarmyndigheten.

Åldern avgör straffet - yngre är lika med en mildare påföljd och under 15 är du inte straffmyndig. Frågan om gärningsmannens ålder är aktuell i ett pågående fall där en person på ett boende för ensamkommande barn i Mölndal misstänks för mord på en kvinna som jobbade på HVB-hemmet i januari i år.

Ett annat exempel är barnvåldtäkten vid ett asylboende i Alvesta i januari. Två gärningsmän som från början uppgav att de var 15 år bedömdes i stället vara över 18 och dömdes av både tingsrätt och hovrätt till fängelse.

Ett fall närmare i tid är en våldtäkt på en 13-årig flicka i Mariestad. I juni dömdes gärningsmannen till skyddstillsyn i stället för fängelse eftersom Skaraborgs tingsrätt inte kunde utesluta att han var under 18. Visserligen visar hans hemlandspass att han är 20 men enligt hans egen utsaga är passet falskt och med hjälp av andra dokument hävdar han att han är under 18.

Genom en medicinsk åldersbedömning kan man närma sig sanningen, men inte slå fast en exakt ålder. I brottsfall är det framförallt en undersökning av tänderna som görs av Rättsmedicinalverket.
Men metoden har sågats av Socialstyrelsen och i dag är det svårt för domstolarna att avgöra hur pass tungt bevis en tandundersökning är för att styrka åldern. Osäkerheten kan leda till att barn döms som vuxna men också att vuxna döms som barn, enligt My Hedström.

– Det är en rättsosäkerhet för de barn som faktiskt är barn som tvingas placeras tillsammans med de här vuxna, grovt kriminella, personerna.