Ungern folkomröstar om EU:s flyktingkvoter

Britternas nej till EU används nu som ett viktigt argument för höstens planerade folkomröstning i Ungern om ja eller nej till EU:s tvingande flyktingkvoter. Resultatet i Storbritannien visar tydligt att man måste ta EU-medborgarnas åsikter på allvar, säger den ungerska regeringen.

Men kritiker i Ungern menar att den kommande flyktingomröstningen mest handlar om att hålla liv i en fråga som visat sig gå hem hos landets väljare.

– Det passar sig inte med muslimska migranter i ett kristet land, säger Marta men får mothugg av Karcsi som sitter bredvid henne och anser att är man med i EU, då måste man också göra det som EU-länderna tillsammans bestämmer.

Men det tycker inte Ungerns regering och i tunnelbanan, på busstationer och på stora skyltar längs vägarna uppmanas landets väljare att med röstsedelns hjälp skicka ett budskap till Bryssel om att Ungern inte tänker gå med på att ta emot flyktingar mot landets vilja.

– Ett starkare Europa uppnås inte genom åtgärder som påtvingas uppifrån, säger Zoltan Kovacs, talesperson för Ungerns regering.

– Det här går emot ungrarnas och Ungerns intressen, säger han.

Beslutet att hålla en folkomröstning togs i vintras efter att en majoritet av EU-länderna förra hösten kom överens om att fördela totalt 160 000 flyktingar mellan sig för att lätta på bördan för länder som Italien och Grekland.

Ungerns andel blir drygt 1 000 personer men i framtiden tänker man säga nej - med hänvisning till det ungerska folkets vilja.

Britternas beslut att lämna EU, visar bara hur viktigt det är att lyssna på de enskilda medlemsländerna, säger Zoltan Kovacs.

Men i Ungern menar kritiker att folkomröstningen bara är ett sätt för landets regering att spinna vidare på den antiinvandringspolitik som enligt opinionsundersökningar det senaste året visat sig gå hem hos många väljare.

– Migrationspolitiken har blivit en väljarsuccé och därför tycker man att det är värt att hålla liv i frågan, säger Edit Zgut, politisk analytiker i Budapest.

Ungraren Joszef Antal har inte bestämt sig för om han ska delta i höstens folkomröstning.

– Men om människor verkligen är på flykt och inte är aggressiva tycker jag att vi ska ta emot dem, säger han.