Svanberg fick inte ansvarsfrihet

Den moderate sjukvårdspolitikern Mats Svanberg nekades idag ansvarsfrihet när frågan avgjordes i ett extra möte i regionfullmäktige i Kristianstad. Det innebär att hans uttag av dubbla reseräkningar kan bli föremål för vidare diskussioner.
Fullmäktige bestämde däremot att bevilja Svanbergs egen begäran om entledigande. Det betyder att Svanberg kommer att få en pension på 27 000 kronor. Det beslutades också att regionstyrelsen ska få ansvarsfrihet, trots stort ekonomiskt underskott och anmärkningar från revisorerna. Fullmäktige nekade distriktsnämnden för mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt ansvarsfrihet. Bakgrunden är att distriktet blivit stämt på 120 miljoner då det inte skött en upphandling på rätt sätt.