Giftigt ämne i åar - fisk ska analyseras

Fisk från Trönningeån och Kistingebäcken ska analyseras efter att prover visat på förhöjda halter av PFAS-ämnen i vattnet.

Enligt länsstyrelsen finns det sannolikt ingen risk med att äta fisken därifrån men för att vara helt säker på att inte få i sig PFAS-ämnen kan man ändå avstå från att äta fisk från nedre delen av Trönningån nedanför Kistingebäckens anslutning så länge.

Varken länsstyrelsen eller Halmstads kommun går dock ut med några restriktioner eller rekommendationer innan fisken har analyserats efter sommaren.

PFAS är en grupp högfluorerande ämnen som förekommer i fett- och vattenavvisande produkter, till exempel i kläder och matförpackningar. De är så kallat toxiska och svårnedbrytbara i miljön men hur de påverkar oss människor finns det fortfarande ganska dålig kunskap om.

Att halterna PFAS i Kistingebäcken är betydligt högre än i andra halländska vattendrag upptäcktes redan förra året då länsstyrelsen, på uppdrag av regeringen, gjorde en en så kallad screening. Uppföljande prover har sedan bekräftat resultaten även i Trönningeån.

Halmstad kommun och länsstyrelsen försöker nu ta reda på vad som ligger bakom de förhöjda halterna av PFAS och tittar bland annat på närliggande industrier.