Tungt positivt yttrande för slutförvar av kärnbränsle

Kärnkraftsindustrins metod för att slutförvara använt kärnbränsle lever upp till både de säkerhets- och miljökrav som ställs enligt lagen. Det anser Strålsäkerhetsmyndigheten enligt det yttrande som i dag lämnas till mark- och miljödomstolen. 

Yttrandet väger tungt i den framtida processen om ifall industrins avfallsbolag, Svensk kärnbränslehantering, SKB, kommer få bygga ett slutförvar eller inte. Ansi Gerhardson är chef för den enhet som granskar slutförvaret:

– Vi har studerat och granskat och gjort noggranna analyser. Vi har landat i att SKB har möjlighet att klara av det här, det är ett system som vi tror kommer kunna uppfylla de tuffa strålsäkerhetskrav som vi har.

Under fem års tid har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskat den metod som företaget Svensk kärnbränslehantering tagit fram under nära 40 års tid. Det är ett oerhört omfattande material som har gåtts igenom och
myndigheten har under årens lopp begärt in kompletteringar av SKB för att få bättre underlag att stödja sig på.

Konceptet går ut på att begrava det använda kärnbränslet 500 meter under jord i området kring Forsmarks kärnkraftverk i Uppland. Kärnavfallet ska ligga i fem meter långa och fem centimeter tjocka kopparkapslar inbäddade i bentonitlera. Kärnbränslet ska ligga skyddat från människa och miljö i minst 100 000 år. SKB ser förstås positivt på beskedet. Bolagets vd Christopher Eckerberg skriver i ett pressmeddelande att han ser fram emot huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen, som tar över frågan innan regeringen i slutänden fattar beslut om SKB får ett definivt tillstånd.

Men miljörörelsen är inte lika nöjd. Johan Swahn på Miljörörelsens kärnavfallsgranskning tycker inte att SKB har visat tillräckligt väl att metoden för slutförvaring fungerar.

– Vår uppfattning är att det finns en betydande risk för att kopparkapslarna förstörs inom 1 000 år vilket är snabbt i jämförelse med 100 000 år som det ska hålla, säger han.