Vattenproblem runt Östersjön

0:20 min

Det är inte bara den svenska sydostkusten och Öland som har problem med vattennivåerna. Runt Östersjön finns liknande problem på flera ställen, till exempel i nordöstra Polen.

Vattenproblemet på den svenska sydostkusten och på Öland är inte ensamma med problem. På andra sidan Östersjön finns liknande problem på flera ställen.

Nyligen hölls ett möte mellan regionerna runt sydöstra Östersjön, där frågan diskuterades.

– Vattenfrågan i Östersjöregionen handlar nu inte bara om Östersjöns status utan också om bristen på vatten, säger Akko Karlsson i ett pressmeddelande.

På mötet berättade Kalmar län om sina planerade nya VA-anläggningar.

– Samtliga länder inom ERB står inför stora utmaningar gällande vatten. Det handlar antingen om kostsamma översvämningar eller extremt låga vattennivåer i kommunala dricksvattentäkter, säger Akko Karlsson i ett pressmeddelande från regionförbundet.

– Därutöver har vi utmaningar kopplat till föroreningar och övergödning som sätter Östersjöns ekosystem i obalans.