Giftiga ämnen i Halmstads vattendrag

1:40 min

Förhöjda halter av de skadliga PFAS-ämnena har hittats i Trönningeån och Kistingebäcken i Halmstad. Vart ifrån ämnena kommer ifrån är ännu inte känt. 

PFAS är ett samlingsnamn för flera tusen ämnen som kan vara cancerframkallande och påverka immunförsvaret.

– De finns i alla möjliga produkter som brandskum och även vattenskyddande produkter, säger Anna-Lena Olsson, biträdande enhetschef för miljövårdsenheten på Länsstyrelsen.

Kunskapen om ämnena är olika stor och dess risker är inte självklara.

– Men de är giftiga och samlas i kroppen. Vissa påverkar immunförsvaret och ett är cancerframkallande. Ett förbjöds även i Europa 2008 på grund av sina skadliga effekter. 

Tillsammans med Halmstads kommun kommer Länsstyrelsen att utreda ämnenas ursprung. 

– Det blir genom tillsyn på närliggande industrier för att ta reda på vart utsläppen kommer.

Det kommer även att göras prover på fisken. 

Länsstyrelsen avråder inte från att äta fisk från vattnet, men säger att det är bra att avstå om man vara säker på att inte få i sig PFAS-ämnen.

Efter sommaren ska nya prover tas som Livsmedelsverket ska bedöma och först då vet man om halterna är skadliga eller inte.