DEBATT

Irina Bokova: Jag står upp för varje mördad journalist och kräver att rättvisa skipas

Sveriges Radio arrangerar 7 juli kl 10:30 ett stort seminarium om yttrandefrihet i Almedalen, som spelas in som poddradio av Medieormen. Seminariet inleds av Unescos generaldirektör Irina Bokova, som i sin keynote kommer att undersöka de paradoxer som utmanar yttrandefriheten idag.
   Här på Medieormen skriver nu Bokova själv om sitt och Unescos arbete för yttrandefrihet, pressfrihet och journalisters säkerhet.

English

Vår tid erbjuder å ena sidan stora möjligheter för nya former av uttryck och meningsutbyte över alla gränser, för män och kvinnor från alla samhällen. Denna utveckling öppnar vida horisonter för kreativitet och dialog. Samtidigt uppstår nya hot mot yttrandefriheten. I denna snabba förändringstid möter nya möjligheter gamla hinder och utmaningar – på det mest tragiska viset i form av våld och hot mot journalister.

Kvinnliga journalister är föremål för en särskild form av trakasserier och övergrepp, och den digitala åldern skapar nya utmaningar.
   Det är särskilt tragiskt när journalister dödas för att de gör sina jobb. 825 journalister har förlorat sina liv det senaste decenniet. Denna oacceptabla situation framstår som ännu värre eftersom färre än sex procent av morden är uppklarade.

Allt detta understryker hur viktig Unescos roll är som FN:s organ vid frontlinjen för det fria ordet i världen idag – för att arbeta för journalisters säkerhet, för att stödja medieutvecklingen och för att främja pressfrihet. Unesco formar en spjutspets för FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet och frågan om straffrihet i arbetet med myndigheter och professionella organisationer – för att upprätta övervakningskommittéer, för att skapa nationella processer och för att utbilda journalister.

Som generaldirektör står jag upp för varje journalist som mördas i tjänsten och kräver att rättvisa skipas. Min organisation arbetar för att stödja kvinnors roll i  - och genom - media, samt för att belysa vikten av medier och informationskunskap, särskilt för unga kvinnor och män i förändringens framkant.

I detta arbete räknar Unesco med stöd från medlemsstaterna och Sverige spelar en framträdande roll som ligger till grund för Unescos agerande i länder och regioner runt om i världen. Allt detta är nödvändigt för att kunna föra fram den nya Agenda 2030 för global, hållbar utveckling – en agenda ”med folket, av folket och för folket” med 17 mål för hållbar utveckling, inklusive mål nummer 16, för att ”främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge alla tillgång till rättvisa och bygga effektiva, ansvarsfulla och inkluderande institutioner på alla nivåer.”

 Översättning från engelska: Cecilia Djurberg, Sveriges Radio

 

Om seminariet i Almedalen

Who will take the political responsibility to protect free speech?

Tid: Torsdag 7 juli kl. 10.30–12.00

Plats: Wisby Strand, Vall

Seminariet spelas in och kommer att gå att lyssna på i efterhand här på Medieormen och i appen Sveriges Radio Play

Medverkande:
Irina Bokova, generaldirektör Unesco
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Khadija Ismayilova, azerbajdzjansk journalist som tilldelades World Press Freedom Prize 2016 – medverkar via Skype
Maria Persson Löfgren, utrikeskorrespondent Sveriges Radio
Jonathan Lundqvist, ordförande Reportrar utan gränser
Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen

Moderator: Ginna Lindberg, utrikeschef Sveriges Radio

Pressackreditering: anmäl till caroline.meyer@sverigesradio.se senast 6 juli.