Miss av EU-kommitté

Norrbotten saknas på EU2004-kommitténs hemsida, som skapats för att sprida kunskap om Europeiska unionen. Kommitténs huvudsekretarare säger att det beror på ett misstag och inte av okunskap.
Om två år hålls en stor regeringskonferns i EU och då ska viktiga beslut fattas om hur EU ska utvecklas. För att öka svenskarnas intresse för Europeiska unionen och sprida kunskap om hur EU ser ut och fungerar delar EU2004 ut bidrag till informationsprojekt runt om i landet. Kommitténs hemsida www.eustaffetten.nu är navet i hela informationsprojektet, men där saknas Norrbotten när man ska söka på projekt i länet. EU2004-kommitténs huvudsekreterare Catrhrine von Heidenstam säger att Norrbotten saknas av misstag och inte av okunskap.