Linköping

Smartphone kan ersätta sjukhusbesök

0:56 min

Patienter som behandlas för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, vid Universitetsjukhuset i Linköping, kan i höst få pröva att själva mäta sina värden via en smartphone i stället för att åka på återkommande sjukhusbesök.

Metoden bygger på att patienten själv tar avföringsprover i hemmet och får provet direkt analyserat via en app i sin mobiltelefon. Provsvaren förs över direkt till sjukvården och läkaren kan direkt följa behandlingen och eventuellt justera medicinen.

- Tack vare att patienten kan göra mätningarna själv, kan de ske oftare. En annan fördel är att man slipper åka in till sjukhuset, säger Henrik Hjortswang, chef för mag- och tarmmedicinska kliniken.

Pilotprojektet som Universitetssjukhuset deltagit i har prövat den hembaserade vården och noterat goda resultat. Efter sommaren kommer patienterna vid mag- och tarmmedicinska kliniken att få välja om de själva vill ta hand om mätningarna. Sjukvården ska också utforska under vilka skeden i sjukdomsförloppet som kontrollerna är viktigast. 

Uppåt en procent av Sveriges befolkning lider av inflammatorisk tarmsjukdom.