Carlshamn Mejeri sparkar 180

Cirka 180 personer förlorar jobbet när margarinproduktionen vid Carlshamn Mejeri i Karlshamn koncentreras till Raisiokoncernens fabriker i Finland och Polen.
Carlshamn mejeri den enda enhet som går med förlust i koncernen när det gäller margarinproduktion, enligt den finska ägaren. Förhandlingar om den planerade förändringen inleds omedelbart med de fackliga representanterna.