Kräver kriskommission för fler kvinnor i teknikjobb

1:48 min

Trots satsningar för att öka unga kvinnors intresse för teknik är det fortfarande betydligt färre kvinnor än män som blir ingenjörer. Sverige är på väg att bli omsprunget av flera länder i Mellanöstern, Asien och sydöstra Europa där andelen kvinnor på ingenjörsutbildningar är högre.

Therese Drugge som är nyutexaminerad civilingenjör vid KTH i Stockholm säger att mycket handlar om självförtroende.

– Jag tror att många kvinnor är väldigt självkritiska. Kvinnor behöver få en bättre boost och tro på sig själva – vi kan också, säger hon. 

Just dåligt självförtroende, särskilt när det gäller matematik, verkar vara en viktig faktor till att unga kvinnor väljer bort teknikutbildningar. 

8 000 unga mellan 15 och 24 år har deltagit i en undersökning som arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen gjort. 

– Den visar att både tjejer och killar är intresserade av teknik men att det är påfallande många tjejer som inte väljer att läsa teknik eller jobba med teknik, säger Amelie von Zweigbergk, chef för industriell utveckling. 

Forskare på Stockholms universitet har analyserat svaren. Förutom brist på intresse är det osäkerhet kring den egna förmågan som får unga kvinnor att inte vilja bli ingenjörer.

– Antalet elever som är tjejer som går vidare till högskolan har stått still de senaste 15-20 åren samtidigt som fler och fler tjejer blir ingenjörer i våra stora konkurrentländer. Det är en utveckling som verkligen är oroande, säger Amelie von Zweigbergk. 

Andelen kvinnor på ingenjörsutbildningar är 29 procent i Sverige. Den är högre i till exempel Indien, Albanien och i Tunisien. I Oman är mer än hälften av ingenjörsstudenterna kvinnor. 

Enligt Teknikföretagen kommer det att saknas 35 000 ingenjörer i Sverige om femton år. För att motverka det måste fler kvinnor välja teknikbanan. 

– Vi uppmanar regeringen att tillsätta en kriskommission och titta på hur vi kan få in fler tjejer på teknikprogrammen, säger Amelie von Zweigbergk.