Justitekanslern: Staten överklagar romregistret

Justitiekanslern meddelar att staten väljer att överklaga tingsrättens dom om det så kallade romregistret.

Domen från Stockholms tingsrätt innebar skadestånd på 30 000 kronor var till de 11 personer som omfattas av målet, och som tingsrätten ansåg hade upptagits i registret enbart på grund av att de är romer.

Sammanlagt omfattar registret 4700 personer. Nu yrkar staten att skadeståndet ska strykas helt eller sänkas.

– Det innebär att staten än en gång faktiskt säger att man inte tänker tillerkänna dem upprättelse för Skånepolisens register, utan man är beredd att dra det här vidare, säger Robert Hård, chef för organisationen Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders stod bakom stämningen mot staten. 

– Detta innebär att den här gruppen kastas i ovisshet än en gång. Och många upplever det förstås som en skymf, säger Robert Hård. 

Han fortsätter: 

– Vi har den största tilliten till att domen står sig även i högre instans och i det perspektivet tror vi att det är bra att vi får ett prejudikat som kan stå sig och verkligen tillförsäkra den romska gruppen en viss upprättelse för de kränkningar som de har blivit utsatta för.