Timanställda går miste om sjukpenning

Den som har tidsbegränsad anställning eller är timanställd riskerar att gå miste om sjukpenning vid sjukdom. Orsaken är att Försäkringskassan ofta klassar sjuka med sådana anställningar som arbetslösa i stället.

– Vi ser att de här otrygga anställningarna ökar, både inom den privata sektorn och även inom kommun- och landstingssektorn. Och då blir det fler av våra medlemmar som kommer att ställas inför de här problemen i sjukförsäkringen. Det säger Phillip Eldon, förbundsjurist hos fackförbundet Kommunal.

Problemen med tolkningen av olika anställningsformer i samband med sjukdom uppmärksammas i en färsk rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, som också konstaterar att detta är ett område som behöver granskas mer ingående.

I dag har drygt 16 procent av alla anställda i Sverige någon form av tidsbegränsad anställning. Men inom vissa branscher, exempelvis service, vård- och omsorg är andelen högre. På Kommunals organisationsområde är nästan var tredje, 29 procent, visstids- eller timanställd.

Skyddet för inkomstbortfall vid sjukdom varierar alltså beroende på anställningsform. Tillfälliga anställningar utan fast månadslön riskerar att ge lägre sjukpenning om sjukfallet inte inträffar under en schemalagd arbetsdag.

Dessutom kan tillfälliga inhopp på en arbetsplats, även om de pågått under flera år, räknas som "behovsanställning" hos Försäkringskassan, det vill säga som ingen anställning alls.

Den som blir sjuk efter att ha jobbat på sådana villkor får ingen sjukpenning, utan hänvisas till Arbetsförmedlingen. Någon rehabilitering tillbaka till det tidigare jobbet blir det heller inte, den sjuke arbetsprövas i stället mot hela arbetsmarknaden, direkt.

En som råkat ut för detta är Nongkhran Samranphis. Hon hade ett anställningskontrakt på två år med ett privat städbolag, men när hon skadade en hand blev det varken rehabilitering eller sjukpenning. Hon hänvisades till Arbetsförmedlingen. Anledningen var att hennes arbetstid varierade från månad till månad, och därför ansågs hon inte ha någon anställning.

– Jag tyckte att det var konstigt. De sa till mig, på Försäkringskassan, att jag skulle tala med Arbetsförmedlingen, säger Nongkhran Samranphis.

I dag har Nongkhran ett nytt arbete, men under tiden som sjukskriven tvingades hon leva på sin mans lön. Kommunal ska nu att driva Nongkhrans fall i domstol, med krav på ersättning i efterskott för de fyra och en halv månad som hon var sjukskriven utan sjukpenning. Reglerna för olika anställningsformer måste förtydligas för att öka rättssäkerheten på det här området, anser förbundsjurist Phillip Eldon.

– Det vi skulle vilja se är en ökad möjlighet att titta på hur personer med tidsbegränsade anställningar har arbetat tidigare, innan de blev sjuka, för att kunna bedöma deras arbetsförmåga framåt i tiden. Det säger Philip Eldon på Kommunal.

Antalet sjukdagar är betydligt lägre bland tillfälligt anställda, jämfört med fast anställda inom på samma arbetsområde. Fast anställda läkare och specialistsjuksköterskor exempelvis, har har i snitt 6,9 sjukpenningdagar per år, medan de timanställda bara har 2,7 dagar. Det framgår av rapporten från Inspektionen för socialförsäkringen. För annan vård- och omsorgspersonal är motsvarande siffror 9, respektive 3,9 sjukpenningdagar.