Ungdomsråd ställer krav

Barn- och ungdomar måste få mer att säga till om och det måste finnas en stimulerande fritid. Det anser Eskilstuna kommuns ungdomsråd.
Kommunen måste satsa på små lägenheter med rimliga hyror för ungdomar. Rådet kräver också skäliga priser på bussarna och tätare bussturer i ytterområdena. Dessutom föreslår man att kommunen tar fram ett barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram och att skolan tidigt börjar arbeta med demokratins grunder och värderingar.